Política integrada del Sistema de Gestió

MECANICAS PRENSOL , SL empresa fundada el 1987 dins el terme municipal de Viladecavalls , la dedicació fonamental des de la seva constitució ha estat l’estampació , deformació i acoblament de peces metàl · liques , considera primordial mantenir i desenvolupar en tota la nostra organització un Sistema de Gestió Integrat basat en la norma UNE – EN  ISO 9001:2015 . El nostre objectiu és la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió Integrat ( Qualitat i Medi Ambient ) . Per a això MECÀNIQUES PRENSOL , S.L. es compromet a complir amb els requisits dels productes i serveis que subministrem als nostres clients i de mantenir- apropiats a la naturalesa , magnitud i impacte mediambiental . Així com de gestionar de forma correcta els residus que generem per prevenir la contaminació del Medi Ambient . MECÀNIQUES PRENSOL , S.L. es compromet a complir amb la legislació i reglamentació aplicable així com altres possibles requisits que la nostra organització subscrigui . Sabem que aquesta fita és assolible únicament a través de la total implicació de tota la plantilla , basant-nos en el treball en equip . També considerem de vital importància respectar i millorar les mesures de prevenció en termes de Seguretat i Salut . ( Com indica la Política de Prevenció de Riscos Laborals ) . La nostra empresa es troba en un mercat industrial molt competitiu i hem de dedicar tot el nostre esforç a la millora contínua de tots els nostres productes a través d’una formació i dedicació de tot el personal .  Els clients són la base de la nostra empresa i el fonament d’aquesta organització es basen en unes relacions clares i honestes . Hem d’esforçar-nos per servir cada dia millor aconseguint la seva plena satisfacció que serà també la nostra.